Možnosti ovládání

  • GSM ovladač
  • Čipové karty
  • Dálkové ovladače
  • Detektor vozidel

GSM ovladač

Výhody oproti klasickým ovladačům:

  • Již žádné náklady na pořízení a opravy dálkových ovladačů
  • Rychlé přidání a odebrání uživatele
  • Žádné ztracené nebo odcizené ovladače
  • Neomezený dosah – např. otevřete vrata návštěvě v Brně z jednání v Praze

Uživatelé jsou autorizováni podle telefonního čísla. Seznam oprávněných uživatelů může obsahovat až 199 telefonních čísel. Příchozí hovor není vyzvednut (pouze prozváníme), a proto je otevření brány bezplatné.
Profi gsm ovladač můžete vzdáleně odkudkoliv přes internet jednoduše konfigurovat, na SIM kartě musí být aktivována funkce přenosu dat přes GPRS. Můžete tedy odkudkoliv a kdykoliv měnit oprávnění pro různé výstupy, zakázat uživatelům přístup, případně je smazat a znemožnit zcela přístup do objektu.

! Pozor při instalaci tohoto zařízení je nutná SIM karta jako v telefonu (vlastní, nebo dodáme).

Čipové karty

RFID a biometrické čtečky k IP přístupovým systémům. Čtečky slouží jen k přečtení údajů potřebných pro identifikaci osob.

Přístupový systém slouží k otevírání vybraných vstupních dveří pomocí čipové karty.

 Dálkové ovladače

Použitím dálkového ovládání lze otevírat na dálku jakékoliv zařízení (brány, branky, vrata, závory atp.). Pokud není zařízení vybaveno el. pohonem, lze jej dodatečně namontovat.

V sortimentu jsou k dispozici také vícekanálové ovladače, které lze kombinovat pro ovládání více zařízení (brány, branky, vrata, závory atp.).

Detektor vozidel 

Detektor kovu využívající magnetickou smyčku umístěnou pod povrchem vozovky (loop detector). Detektor pomocí indukční smyčky zjistí přítomnost kovových těles (auta, motocykly, atd.) lze jej použít pro automatické otevření brány, vrat, vjezdové závory a jiných zařízení. 

Zemní dvousmyčkový detektor vozidel je dvoukanálový mikroprocesorem řízený detektor navržený pro parkovací účely a vozidlové přístupové systémy. Mikroprocesorové řízení detektoru poskytuje uživateli širokou využitelnost přístroje v různých aplikacích. K činnosti detektoru je využíváno změny indukčnosti smyčky umístěné pod povrchem vozovky (ke změně indukčnosti dojde přiblížením kovového předmětu ke smyčce, tj. přejetím smyčky vozidlem).