Samonosné brány

Brány posuvné samonosné

Samonosná brána je nejlepší variantou uzavření vjezdu. Díky svému provedení jsou funkční prvky pojezdu mnohem lépe chráněny před povětrnostními vlivy a brána tak vyžaduje minimální údržbu. Zejména v zimě mohou u posuvné brány pojezdové zmrazky a nečistoty ztěžovat chod brány, což může vést v krajním případě až k jejímu zastavení. U samonosné brány tento problém odpadá.

Výhody:

  • Na spodní části rámu je brána osazena robustním profilem tvaru C a pohybuje se na speciálních vozících přesně uložených v C profilu.
  • Vozíky jsou ukotveny do betonového základu mimo vjezdový otvor. Celá brána se pohybuje několik centimetrů nad terénem a v prostoru průjezdního otvoru tedy není žádný profil, který je nutno přejíždět.
  • Úsporou však jsou menší nároky na betonový základ. Rovnováhu brány zajišťují vodící a dorazový sloupek.
  • Za určitých podmínek je možno využít stávající sloupky oplocení.

Nevýhody:

  • Vzhledem k materiálové náročnosti samonosné brány se jedná o dražší variantu ve srovnání s koncepcí posuvné brány pojezdové.
  • Jedinou nevýhodou samonosné brány je nutnost většího najížděcího prostoru cca 1,3x šířka brány.